KONFERENS

KONFERENS

Vi arrangerar årligen konferenser i vart ett av de fyra Missionsområdena. Fest, gemenskap, uppbyggelse och sändning är några nyckelord som beskriver målet och syftet med konferenserna. Vi tror att det är avgörande för oss att få samlas för det gemensamma uppdraget att nå nya generationer med budskapet om liv, mening och hopp i Jesus Kristus.