SÖKA BIDRAG

SÖKA BIDRAG

Söka bidrag från MissionsfondsFöreningen

Om du är intresserad av att söka pengar från Missionsfonden så kontakta oss. Vi berättar gärna mer om vad statuten till respektive fond säger. Exempel på bidrag/stöd är: diakonalt arbete, stöd till nystartade EFS-sammanhang, utbildningsstöd till ideellt engagerade, projekt upp till 3 år. Vi har som princip att bidrag inte ges till löpande verksamhet. Då du söker ett bidrag/stöd, vill vi att du berättar vad bidraget skall användas till, vilka kostnader som är kopplad till aktiviteten och vilken del du vill söka stöd för.

Mejla mittnorrland@efs.nu så skickar vi vår ansökningsblankett till dig.

Ansökan skickas till kassören:
E-post: matsove.olofsson@gmail.com
Adress: Mats-Ove Olofsson, Domsjövägen 130, 892 41 Domsjö