HANDLINGSPLANER FONDERNA

HANDLINGSPLANER FONDERNA

SAMFONDEN
Avkastningen används när inte gåvomedlen räcker till under verksamhetsåret.
I enstaka fall kan styrelsen bevilja lägerbidrag till ungdomar från Föllinge-Laxsjö församlingar. Detta lägerbidrag avser konfirmationsläger som arrangeras av distriktet. Summan av bidraget är maximerat till totalt 2% av samfondens kapital, avrundat till närmaste 100:-.
INGRID HEDMANS MINNESFOND
Avkastningen används i första hand till ungdomsverksamhet i Strömsund, Hammerdal och Undersåker och i andra hand till verksamhet för äldre och sjuka.
ANNA HÖGQVISTS MINNESFOND
Avkastningen används när inte gåvomedlen räcker till under verksamhetsåret.
Avkastningen kan även användas till speciella projekt beslutade av styrelsen. Ett sådant projekt får inte vara längre än tre år.
Kapitalet kan även användas till speciella projekt av engångskaraktär. Summan för detta är begränsad till 10% av kapitalet per år.
Kapitalet skall inte användas till förlusttäckning av verksamheten.
TESTAMENTSFONDEN
Avkastningen kan användas till speciella projekt beslutade av styrelsen. Ett sådant projekt får inte vara längre än tre år.
Kapitalet kan även användas till speciella projekt av engångskaraktär. Summan för detta är begränsad till 10% av kapitalet per år.
Kapitalet skall inte användas till förlusttäckning av verksamheten.
STYRELSEFONDEN
Avkastningen kan användas till speciella projekt beslutade av styrelsen. Ett sådant projekt får inte vara längre än tre år.
Kapitalet kan även användas till speciella projekt av engångskaraktär. Summan för detta är begränsad till 10% av kapitalet per år.
Kapitalet skall inte användas till förlusttäckning av verksamheten.
WESTMANS STIPENDIEFOND
Stipendiet ges för vidareutveckling i EFS-uppdraget och ska tilldelas person/er i EFS i Mittnorrlands verksamhetsområde som hängivet engagerat sig i uppgiften att förmedla kristna värderingar till medmänniskor (Stipendier för bidrag till fortbildning, med ideella ledare inom EFS i Mittnorrland som prioriterat område).
Stipendiemottagare presenteras på årsmöte.
ANNA NILSSONS FOND
a) Lämna bidrag till tjänster som arbetar med diakoni i Ströms församling.
b) Stödja uppsökande och diakonalt arbete med direkta bidrag. Det skall vara riktat mot de personer som har det svårt i samhället.
c) Lämna bidrag till några personer som behöver vistelse på en kristen gård för att återfå hälsa och kraft. Personerna utses av EFS i Strömsund.
d) I vissa fall kunna stödja projekt som vänder sig till människor som har det svårt och då inte bara inom Ströms församling utan inom Jämtland/Härjedalen.