EVANGELISATION

EVANGELISATION

EFS Mittnorrland vill vara ett stöd till Missionsföreningarnas evangelisation. Vi vet att ett målmedvetet arbete med Alphakurser och MyLife-Worskshop hjälper många till tro på Jesus. EFS Mittnorrlands nätverk för evangelisation vill vi ska vara en mötesplats för att dela erfarenheter och att inspirera till evangelisation. Preliminär start hösten 2019.