EVANGELISATION

EVANGELISATION

EFS Mittnorrland vill vara ett stöd till Missionsföreningarnas evangelisation. Vi vet att ett målmedvetet arbete med Alphakurser och MyLife-Worskshop hjälper många till tro på Jesus. EFS Mittnorrlands nätverk för evangelisation vill vi ska vara en mötesplats för att dela erfarenheter och att inspirera till evangelisation.