VI GÖR

VI GÖR

EFS Mittnorrland vill vara en rörelse av kristna gemenskaper förenade i uppdraget att nå nya generationer med budskapet om liv, mening och hopp i Jesus Kristus.

I det VI GÖR vill vi att våra gemensamma regionala resurser prioriteras för att barn, unga och vuxna ska få lära känna och börja tro på Jesus samt bli del av den kristna gemenskapen. Här på undersidorna presenterar vi våra huvudsakliga satsningar och hur du kan vara med i dem.