MEDLEMSKURS

MEDLEMSKURS

Här kommer EFS Mittnorrlands nya medlemskurs finnas som en resurs för missionsföreningarna vid medlemsantagningar. Preliminär lansering under andra halvåret 2019.