ANSTÄLLD I EFS

ANSTÄLLD I EFS

Frågor som rör din anställning:

EFS personalavdelning, 018-430 25 02 – Alice Harlin

EFS Mittnorrlands Missionsledare, 073-354 08 00 – Mikael Artursson

Fackligt ombud:

Vision ekumeniskas företrädare, 073-343 37 77 Malin Söderstjerna-Ersson