LEDARUTBILDNING

LEDARUTBILDNING

Att följa och leda 1

EFS Mittnorrland ledarutbildning för ungdomar ”ATT FÖLJA OCH LEDA”, är en kurs för dig som vill växa vidare i den kristna tron. Över hela jorden kallar Jesus människor att FÖLJA honom. Han vill använda just dig och dina gåvor och talanger för att LEDA andra människor på trons väg fram till honom.  En stor del av kursen handlar om att lära känna dig själv vilket i sin tur ger dig en god grund för ditt sätt att leda andra.

Metodiken kommer består framförallt av utomhuspedagogik. Vi är utomhus och praktiserar olika teorier. Under processen lär vi känna oss själva och hur vi fungerar i grupp. Utomhuspedagogiken ger också utrymme för att träna många praktiska färdigheter, både i friluftsliv och i en enklare livsstil. Utbildningen är bred och ger dig förutsättningar att leda inom många olika grenar, t ex bland barn och ungdomar, i smågrupper, i scouting och på läger.

Innehåll:

Ledarskap och grupprocesser

Självinsikt och självkännedom

Meningsfull verksamhet med ett tydligt mål

Kommunikation och aktiviteter

Andakt, bön, förbön och ledarvård

Risk- och säkerhetsbedömning

Förstahjälpen, i väntan på ambulans

Trygga möten – kurs

Kursmaterial: Att följa och leda, en ledarkurs framtagen av Salt – barn och Unga i EFS.