REGIONEN

REGIONEN

EFS Mittnorrland är en av sju regioner inom EFS i Sverige. Vårt upptagningsområde är Jämtlands och Västernorrlands län (motsvarande Härnösands stift). Till ytan är vi lika stora som Tjeckien men här bor avsevärt färre invånare – 370 000.

EFS är en inomkyrklig men självständig föreningsrörelse. Den viktigaste byggstenen är den lokala missionsföreningen med dess medlemmar. Det är i missionsföreningen som Guds tanke med församlingen blir som tydligast, nämligen att vara och gestalta Jesu Kristi kropp i världen så att människor ser, känner igen, börjar tro på och följa Jesus.

Regionens funktion är att stödja det lokala arbetet och att samordna gemensamma satsningar. Vart år arrangeras Regional mötesplats dit varje ansluten missionsförening får sända representanter. I Örnsköldsvik finns det regionala kansliet med Missionsledare, Organisationssekreterare och Salt-koordinator.