NYPLANTERING

NYPLANTERING

EFS Mittnorrland längtar efter att se många nya kristna gemenskaper bildas i regionen. Tillsammans med EFS nationellt jobbar vi därför med att träna individer samt nyplanterade gemenskaper. Utöver det erbjuder vi stöd i form av nätverksträffar.  Kontakta gärna Missionsledare Mikael Artursson (fornamn.efternamn@efs.nu) och dela vad du drömmer om!