SÄND

SÄND

Sänd – en kurs till hjälp för den lokala missionsföreningen

EFS vision med Sänd är att ge den lokala missionsföreningen redskap för att nå nya människor, utveckla gemenskapen och att växa i såväl Gudsrelation som i lärjungaskap. Undervisningen utgår från frågor som:

Vilka är vi kallade att nå och hur når vi dem?

Hur gör vi vår församlingsgemenskap mer inbjudande för nya människor?

Hur hjälper vi människor att komma i funktion i sina gåvor? 

Upplägget består i att ni som ledargrupp (4-8 personer) samlas fredag till lördag en gång per termin vid fem tillfällen. Tillsammans med andra sammanhang möts ni då i en lärandegemenskap där ni får lära sig av varandra, arbeta i den egna ledargruppen och ta tid i bön och tillbedjan. Inför varje träff förbereder ni er genom att se filmundervisning. Mellan träffarna möter gruppen sin handledare som stöttar och hjälper i förändringsarbetet. Varje sammanhang arbetar utifrån sina egna förutsättningar och sin egen kallelse.

De fem olika modulerna har följande fokusområden:

  • Modul 1 – Visionsfokus
  • Modul 2 – Missionsfokus
  • Modul 3 – London; studiebesök i olika församlingar
  • Modul 4 – Lärjungaskap/efterföljelse
  • Modul 5 – Vägen vidare

Sänd arrangeras såväl regionalt som nationellt. Klicka på den här länken för att få aktuella datum.

Länk till introduktionsfilm samt kursmaterial.