NÄTVERK

NÄTVERK

EFS Mittnorrland har identifierat fem områden som vi vill se nätverkande inom.

  • Bön
  • Evangelisation
  • Lärjungaskap
  • Nyplantering
  • Internationell mission

Det finns en väldig styrka att sammanföra människor med samma passion eller erfarenheter. Vi tror att det kommer att gagna visionen: att se människor och samhällen förvandlade av Jesus. EFS Mittnorrland vill bidra till att ovanstående nätverk bildas och ser gärna att de kopplar samman med redan etablerade nätverk (ekumeniskt, nationellt eller internationellt).