LÄRJUNGASKAP

LÄRJUNGASKAP

EFS Mittnorrland vill bidra till en lärjungarörelse i regionen. Vi drömmer om att det naturliga skall vara att vi som lärjungar gör nya lärjungar till Jesus. Därför vill vi målmedvetet jobba med Minigrupper (länk). Nätverket för lärjungaskap kommer att utgöras av enskilda som vill leda Minigruppsarbetet lokalt. Preliminär start under 2019.