LÄRJUNGASKAP

LÄRJUNGASKAP

EFS Mittnorrland vill bidra till en lärjungarörelse i regionen. Vi drömmer om att det naturliga skall vara att vi som lärjungar gör nya lärjungar till Jesus. Därför vill vi målmedvetet jobba med Minigrupper och Upptäckande Bibelstudium . Nätverket för lärjungaskap kommer att utgöras av enskilda som tillsammans vill verka för detta.