MÅL OCH STADGAR

MÅL OCH STADGAR

Mål för EFS MissonsFondsFörening i Mittnorrland

§1  EFS MissionsFondsFörening har som uppgift att äga och förvalta föreningens fastigheter och övriga tillgångar samt hantera och besluta avseende bidragsansökningar ur fondens medel.

§2  Föreningen skall vid förvaltningen av dess egendom verka för att främja EFS-föreningarna i EFS Mittnorrlands mål och syften.

§3  EFS MissionsFondsFörening består av i EFS-föreningarna i EFS Mittnorrland vars villkor för medlemskap uppfyllts enligt EFS Riks stadgar.

MissionsFondsFöreningen i MIttnorrlands stadgar:

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Verksamhetsberättelse

För senaste verksamhetsberättelse, vänligen kontakta EFS Mittnorrlands kansli: mittnorrland@efs.nu

Beviljade bidrag

För förteckning över beviljade bidrag, kontakta EFS Mittnorrlands kansli: mittnorrland@efs.nu