I TRYGGA HÄNDER

I TRYGGA HÄNDER

Salt och EFS har nationellt beslutat att arbeta med I Trygga händer (ITH), vilket vi är stolta och tacksamma över. Vi ser fram emot att få växla upp det i vår region i EFS Mittnorrland.
I Trygga Händer är en etisk vägledning för arbete bland barn och unga. Budskapet är att övergrepp är fullständigt oacceptabelt och att vi har ett gemensamt ansvar att förebygga dem.

”Alla barn och ungdomar skall känna sig trygga och välkomna. Därför utbildar vi modiga ledare som är redo att ta ansvar för sin omgivning”
I Trygga Händer fokuserar på 4 olika sorters övergrepp: sexuella, fysiska, psykiska och andliga.

Under kursen lär du som deltagarna dig förstå vad som leder fram till ett övergrepp, hur det påverkar barnen och hur det kan förebyggas. Exempel från verkligheten diskuteras och deltagarna får ta ställning till hur ni bör agera i olika situationer.

Kursen är en heldag och kommer att erbjudas på olika platser i regionen, kursansvarig är Saltkoordinator Nanne Näslund

Kursen passar allra bäst för dig som är 18 år eller äldre.

Här hittar du mer information om I TRYGGA HÄNDER

NÄSTA KURS : 

Sam.arr med