MISSIONSFONDEN

MISSIONSFONDEN

EFS Missionsfondsförening i Mittnorrland arbetar med att förvalta tillgångar kopplade till EFS Mittnorrland. Det finns idag 7 fonder kopplade till EFS Missionsfond. Dessa är:

  • Samfonden
  • Ingrid Hedmans Minnesfond
  • Anna Högqvists Minnesfond
  • Testamentsfonden
  • Styrelsefonden
  • Westmans Stipendiefond
  • Anna Nilssons fond. Kopplad till Anna Nilssons fond förvaltas också en skogsfastighet, Bredgård 1:233 i Strömsund med hjälp av Skogssällskapet.