VISIONEN

VISIONEN

nniskor och samhällen förvandlade av Jesus

Detta är visionen vi har för ögonen när vi blickar ut över EFS Mittnorrlands verksamhetsområde – över Jämtlands och Västernorrlands län. Vi vet av erfarenhet att ett möte med Jesus, ett ord från Mästaren själv, kan förvandla och upprätta liv på ett helt unikt sätt.

Vi finns fortfarande kvar, vi har en del resurser men framförallt har vi ett stort uppdrag. I vår region finns exempelvis ca 60 000 ungdomar i åldrarna 12-25 år. De allra flesta av dessa känner inte Jesus.

Därför drömmer vi om en tid där vi får se en frisk rörelse av kristna gemenskaper, där strategiska nysatsningar får växa upp sida vid sida med etablerade EFS-föreningar. Vi tror det är helt avgörande att vi tydligare än förr står tillsammans – förenade i uppdraget. Vi längtar efter att nå nya generationer med budskapet om Jesus Kristus som är goda nyheter och ger liv, mening och hopp.