MINIGRUPP

MINIGRUPP

Som missionsrörelse har EFS en viktig uppgift att hjälpa varje kristen in i evangelisation och att träna lärjungar. EFS Mittnorrland vill därför inspirera för något vi kallar Minigrupper. Låt oss titta närmare på hur en Minigrupp fungerar.

Minigruppens livscykel

  • Tre kristna möts en gång i veckan (60-90 min). Män möter män och kvinnor möter kvinnor.
  • Ett bäst-före-datum bestäms redan från början när gruppen upphör, delas och nystartar (sex månader framåt i tiden). Under de första veckorna ber gruppdeltagarna Gud att visa vilken ännu inte kristen vän som ska bjudas in.
  • Efter två träffar bjuds en vän med att under några veckor prova på att upptäcka den kristna tron från insidan.
  • Om hon eller han vill fortsätta, väntar fem spännande månader med träffar var vecka. En muntlig överenskommelse görs om att tillsammans prioritera daglig bibelläsning, närvaro på veckoträffen och att låta det som delas i gruppen stanna där.

Veckoträffens upplägg

Inandning: Varje dag läser deltagarna ur samma bibelbok och samma kapitel. När Minigruppen möts, ägnas knappt halva tiden till att dela vad Gud talat om och vad det innebär att följa Jesus.

Utandning: Med utgångspunkt från Andens frukter i Gal 5:22 bearbetas frågor kring personlig mognad. Med frågornas hjälp uppmuntras deltagarna att följa Jesus, bekänna synder, förmedla Guds förlåtelse samt bära varandra i bön.

Bön: Var och en av deltagarna uppmuntras att be för tre vänner vardera som ännu inte känner Jesus. När Minigruppen möts, lyfts någon av dessa vänner upp speciellt.

Vad händer när bäst-före-datumet nås?

I tacksamhet till Gud och som en markering på att något avslutas för att något nytt skall ta vid, uppmuntras gruppen att fira med en god måltid. Därefter delas gruppen och rekommendationen är att de båda grupperna omgående bjuder in ytterligare var sin kristen. Efter omkring två till fyra veckor bjuder grupperna in nya nyfikna vänner och är därmed inne i en ny halvårsperiod enligt samma modell.

Intresserad av att vara med eller att starta en grupp? Kontakta Missionsledare Mikael Artursson (fornamn.efternamn@efs.nu) så får du assistans att komma i gång.