FOKUSOMRÅDEN

FOKUSOMRÅDEN

EFS prioriterar följande verksamhetsområden i Sverige och världen under åren 2018-2023:

  • Nå nya människor med de goda nyheterna om Jesus Kristus
  • Nå nya generationer med evangeliet
  • Utrustande ledarskap på alla nivåer