REKRYTERA LEDARE

REKRYTERA LEDARE

Vill Du bli ledare? Den frågan kan betyda så olika beroende vem som frågar och vem frågan ställs till. I Salt och EFS finns många ledare som ställer upp på sin fritid. Ledarna är vår kanske viktigaste tillgång. Samtidigt finns det ständigt behov av nya ledare. Hur gör man då för att rekrytera nya ledare? Här följer några tips:

Utgå alltid från intresse och engagemang

Ledarrekrytering handlar mer om att hjälpa människor komma i funktion än att se till att uppgifter blir gjorda.

Ge möjlighet att växa in i ledarskap

Skapa möjligheter för nya ledare att testa olika uppgifter utifrån förmåga och erfarenhet. Se till att det finns ledarstöd, att någon finns som skyddsnät och bollplank. Gör en plan och kommunicera hur ledaren kan växa i sin uppgift.

Bjud in till ledargemenskapen

I de flesta fall ingår man som ledare i en ledargrupp. Här kan man, förutom att planera de olika uppgifter som ska göras, ha en bra gemenskap kring både tro och vardag. En väg in i ledarskap kan vara att man bjuds in i ledargemenskapen, för att därigenom ta del av ledarnas olika uppgifter och så finna sin plats.

Betona värdet av ledarutbildning

Vägen in i ett fungerande ledarskap handlar till stor del om att praktisera och träna. Samtidigt är det viktigt att regelbundet få utbildning för sitt ledarskap. En väg in i ledarskap kan vara att först gå en ledarutbildning. EFS Mittnorrland erbjuder återkommande ledarutbildningar (se länk). Som Missionsförening kan ni förutom att uppmuntra era ledare att åka även sända goda signaler genom att årligen budgetera för deltagande i ledarutbildning.

Projektets möjlighet

I vår tid har de allra flesta människor lättare att överlåta sig till de uppdrag som har ett tydligt slut. Det kan därför vara värt att fundera över om ni kan ha verksamhet som mer är av projektets natur. T ex tio Scoutsamlingar inför något läger eller kanske en projektkör till advent.

Organisationsledare – styrelseutbildning

Många ideella föreningar kämpar med att fylla sina styrelser. EFS Mittnorrland vill vara en resurs i detta och tror att det är viktigt att erbjuda styrelseutbildning till dem som valberedningen tillfrågar. Hör av dig till kansliet om det här är något vi kan hjälpa er med.