REGIONAL ALPHADAG ÖSTERSUND

REGIONAL ALPHADAG ÖSTERSUND

Föreläsningsdag och Regionala Alphadagen

Det bästa för din stad – mission för en ny tid!
Hur kan kyrkan nå vidare med evangeliet?

Plats: Församlingsgården, Rådhusgatan 45, Östersund
Datum: 18 januari 2020
Tid: 9.30-17.00
Talare: Carl-Henric Jaktlund, nationell ledare för Alpha; Marie-Louise Nilsson, präst i EFS

Ingen copyright

Programtider 

9.30-10.00 Drop-in kaffe 

10.00-12.00 Föredrag 

12.00-13.30 Lunch 

13.30-15.00 Föredrag 

15.00.15.30 Kaffe 

15.30-17.00 Föredrag 

Under eftermiddagen erbjuder vi barnsamlingar. 

Carl-Henric Jaktlund är nationell ledare för Alpha Sverige och har tidigare bland annat jobbat som journalist och skrivit böckerna ”Vägen är smal men livet är brett” och ”Bara den vilse kan bli funnen” 

Marie-Louise Nilsson är präst i EFS och är också ansvarig för nyplanteringsverksamhet och Alphakurser 

Anmälan senast 12 januari till marie-louise.nilsson@efs.nu