EFS Mittnorrlands Regionala Mötesplats – Digital

EFS Mittnorrlands Regionala Mötesplats – Digital

Regional mötesplats 
och 
Årsmöte för
Missionsfondsföreningen i Mittnorrland 
och
EFS-Skog, Bredgård
Lördag 2 april 2022
Mötet kommer att hållas digitalt via Zoom och startar 10.00
Fullmaktsgranskning och insläpp till mötet från 9.15
Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan senast 5 mars
Ytterligare information angående antal ombud, hur man ansluter till mötet, m.m kommer att skickas till föreningsordförande i respektive förening.