INSTÄLLT!! MO Öst HÖSTUPPTAKT

INSTÄLLT!! MO Öst HÖSTUPPTAKT

Styrelsen för EFS Övik har beslutat att ställa in upptaktshelgen 28-30 augusti 2020, då folkhälsomyndigheten inte ändrat max-antalet för samlingar.

Gudstjänsten söndag den 30 augusti kommer att livestreamas på EFS Öviks YouTube-kanal. Mer info se www.efsovik.se

Välkommen att vara med på vår webbgudstjänst

/styrelsen för EFS Övik