BÖN FÖR ÖSTRA MISSIONSOMRÅDET

BÖN FÖR ÖSTRA MISSIONSOMRÅDET

Välkommen till EFS Gullänget och bön för Östra Missionsområdet.

Nattvard – bön – gemenskap

Lör 21/9 11.00-12.30 Tema: ”Nå nya människor”

Lör 26/10 11.00-12.30 Tema: ”Nå nya generationer”

Lör 30/11 11.00-12.30 Tema: ”Utrustande ledarskap”