VI TROR

VI TROR

EFS är en missionsrörelse som grundades redan 1856. Tillsammans med Svenska kyrkan ingår vi i den gren av den världsvida kyrkan som kallas evangelisk-luthersk. Vi betonar följande: Bibelnatt den är Guds ord och grunden för vår tro och våra liv. Jesusatt han är Guds goda nyheter för varje människa och enda vägen till gemenskap för oss med Gud. Tronatt lita till (tro på) Jesus och att han dog och uppstod för oss ger en rätt position inför Gud. Nådenatt få bli Guds barn är en gratis gåva. Inget vi gör kan komplettera det Jesus gjort. Guds äraatt låta Jesus få första platsen i våra liv och leva varje stund här på jorden för Gud.

Martin Luther – 500-års minnet av reformationen.