REGIONAL MÖTESPLATS 2020

REGIONAL MÖTESPLATS 2020

Regional mötesplats samt Missionsfondens årsmöte
Lördag 28 mars 2020
HullstaGård, Sollefteå (Storgatan 69)

09.00-09.30  Fullmaktsgranskning och fika
09.30-12.00  Regional Mötesplats (RM)
12.00-13.00  Lunch
13.00-14.00  RM forts.
14.00-15.15  Missionsfondens Årsmöte
15.15-16.00  Fika
16.00-17.00  Bön & nattvard
17.00              Middag (buffé)

Anmälan till dagen samt till mat och fika – klicka här
Senaste anmälningsdag till mat och fika är den 11 mars.

Vi ser helst att du anmäler dig till dagen via anmälningslänken ovan där
betalningen sker med kort men om du av någon anledning inte
har möjlighet att anmäla dig via länken är du välkommen att kontakta
Harriet på harriet.korvala@efs.nu eller 0660-159 84 (säkrast må-to 10-12)

Väl mött!