VANDRA GENOM BIBELN

VANDRA GENOM BIBELN

Noa och Mose, Abraham och Jona, Ester och Rut – hur hänger det ihop egentligen?

Eva Stenström, stiftsadjunkt i Härnösands stift, vägleder oss på en vandring genom Bibeln och målar upp de stora dragen genom Gamla testamentets 39 böcker. Ett bibelstudium som ger dig hjälp att fortsätta din egen bibelläsning. Passar för ung och gammal, van och ovan läsare
Läs mer https://www.bibelnidag.org/vandragenombibeln

 

Lördag 21 mars

9.15-10.00 Välkommen och fika
10.00 Vandringen börjar
12.00 Lunch serveras
12.45 – 17.00 Vandringen fortsätter. Fika/frukt under eftermiddagen

Söndag 22 mars

11.00 Gudstjänst. Eva Stenström predikar

Kostnad för lördagen inklusive mat och fika 100 kr. Anmälan senast 13 mars till Malin Söderstjerna-Ersson,
malin.soderstjerna-ersson@efs.nu Tel: 070 – 34 33 777

 

Varmt välkomna till en spännande helg!