Saturday, 15 December, 2018
"[...] det är Guds avsikt att vi skall lära oss sörja över det vi förlorat och söka honom, ...
Carl Olof Rosenius

Missionsföreningar

Missionsföreningar