Saturday, 15 December, 2018
"Inför Guds ögon är de alltid fria från synd."
Carl Olof Rosenius

Missionsfondsföreningen

Missionsfondsföreningen

EFS Mittnorrland finansierar sin verksamhet genom gåvor. Gåvorna ges utifrån varje enskild persons möjlighet och fri vilja. Här kan du få vara med och låta dina pengar komma till välsignelse genom att själv skänka pengar till Missionsfonden i form av en gåva eller kanske testamentera.

Missionsfondsföreningen i Mittnorrland “Missionsfonden” arbetar med att förvalta tillgångar kopplade till EFS i Mittnorrlands distrikt. Det finns idag 7 fonder kopplade till Missionsfonden. Om du är intresserad att söka pengar från Missionsfonden så kontakta oss. Läs mer i dokumentet till nedan hur man går tillväga.

Missionsfonden

   
Helena Morin Ordförande ÖRNSKÖLDSVIK
Sven-Erik Jönsson Kassör FRÖSÖN
Lennart Lidberg  Sekreterare e-post: missionsfonden(Replace this parenthesis with the @ sign)efsmittnorrland.se ÖRNSKÖLDS-VIK
Inger Tåqvist STRÖMSUND