Saturday, 15 December, 2018
"Synden är så fullkomligt sonad och borttagen, att den aldrig mer har makt att fördöma."
Carl Olof Rosenius

Distriktsexpeditionen

Distriktsexpeditionen

EFS Mittnorrland

Besöks- & Postadress:
Lasarettsgatan 9
891 33 ÖRNSKÖLDSVIK

Öppet- & telefontider:
Måndag-torsdag 10.00-12.00
Tel: 0660-159 84

OBS!! Ny fakturaadress fr o m 2018
EFS
Box 23001
750 23  UPPSALA
Märk: Mittnorrland + namn på referensperson

E-post: mittnorrland(Replace this parenthesis with the @ sign)efs.nu
Hemsida: www.efs.nu/mittnorrland
Facebook: EFS Mittorrland
Instagram: efsmittnorrland