Saturday, 15 December, 2018
"Skall våra känslor göra Kristi verk om intet?"
Carl Olof Rosenius

Carl Olof Rosenius

Carl Olof Rosenius

“Jesus tog vår synd och gjorde den till sin”

C.O. ROSENIUS
FÖR VÅR TID
Ny redigering av Samlade skrifter Moderniserat språk
Bok 3
En dött för alla
EFS-Förlaget